Rehabilitering med Idrottstejp & lindor

Den forskarutbildning i rehabilitering med Idrottstejp & lindor från Snorbilligt.se i Motionsmedicin och idrott) undervisas i b-lärande och med fmup sigill syftar till att överföra kunskap inom området Motionsmedicin och idrott, tillhandahålla medel och verktyg till studenten som kompletterar sina kunskaper inom dessa områden, så att de kan agera mer effektivt både i förskrivning motion och vid behandling av patologiska situationer relaterade till sport.

Kursen syftar till att ge yrkesverksamma inom fysioterapi, omvårdnad, fysisk utbildning och andra yrkesverksamma inom idrottspraxis en uppsättning kunskaper inom området motion och hälsa som kan komplettera sin grundläggande utbildning i förebyggande av sjukdomar och återhämtning från idrottsskador så kan man köpa Idrottstejp & lindor från Snorbilligt.

Professor Manuel Gutierres är chef för forskarutbildningen i rehabilitering i Motionsmedicin och idrott.