Vad är skillnaden mellan DSL och ADSL?

Digital Subscriber Line (DSL) är en generisk term som kategoriserar tjänster som tillhandahålls över koppartråd. DSL-abonnenter kan få Höghastighetsinternettjänst och andra tjänster som medföljer DSL-paketet. När en tjänsteleverantör eller ISP erbjuder Asymmetrisk Digital Abonnentlinje (ADSL), kommer kunden att få service som inte är garanterad att vara samma hastighet i båda riktningarna.
ADSL har nedladdningshastigheter som är betydligt snabbare än uppladdningshastigheter.
ADSL har nedladdningshastigheter som är betydligt snabbare än uppladdningshastigheter.

Till exempel annonserar många Internetleverantörer sin internettjänst med en nedladdning och en uppladdningshastighet, 1Mbps nedladdning och 256Kbps uppladdning (eller något liknande). Dessa annonserade hastigheter är sällan desamma i båda riktningarna. Detta skulle vara det sätt som ADSL bredband fungerar, uppladdnings-och nedladdningshastigheter som erbjuds av ISP till abonnenter är annorlunda och anges på det sättet.